in an, thiet bi nganh in, may ghi kem, cung cap thiet bi may in, thiet bi nganh in,

adv-thietbinganhin.net
adv-thietbinganhin.net
icon
icon
icon
icon
Đặng Phượng Nhi : 0932378811
icon
Điêu Vĩnh Huê : 0903046023
slider
slider
slider
slider

介绍

欣美隆貿易責任有現公司 (20/1/2014 - 20/2/2015)

gt

Details posts

Máy ghi kẽm Screen 8000

Price: 0 VNĐ

Quantity:

Views: 4196

询问价格请联系 (保固三个月) 包含 : 
1/ 2005年的打版机
2/ 冲版机正在使用

 

icon
  • dt
  • dt